top of page
Chatting after Class

تحصیل در کانادا

درخواست برای مجوز تحصیل

چه زمانی مجوز تحصیل لازم است؟ اگر

چه زمانی به مجوز تحصیل نیاز دارید؟ اگر 

.

  • مدت برنامه تحصیلی شما بیش از 6 ماه است

  • برنامه تحصیلی شما دوره کارآموزی دارد

  • کودکی که همراه پدر یا مادرش که به طور موقت در کانادا هستند، حضور دارد

  • از کشوری معاف از ویزا آمده اید

 

برای اطلاع از نیاز به مجوز تحصیل ، اکنون با ما تماس بگیرید

چگونه برای مجوز تحصیل در کانادا اقدام کنیم؟

: حداقل شرایط

  • پاسپورت یا سند مسافرتی معتبر داشته باشید

  • اثبات توانایی پشتیبانی مالی

    • داشتن پول کافی برای پرداخت شهریه ، زندگی و هزینه های برگشت

  • داشتن نامه پذیرش از DLI

  • * CAQ برای دانشجویانی که قصد تحصیل در کبک را دارند

برای تحصیل در کانادا چقدر پول لازم است؟!

مدارک مالی

جدول اثبات وجوه (در کبک)

اجازه کار بعد از فراغت از تحصیل(PGWP)

اگر در یکی از موسسات آموزشی معتبر ،برنامه ای حداقل 8 ماهه را گذرانده اید که منجر به دریافت مدرک ، دیپلم یا گواهینامه شده است  ،می توانید واجد شرایط درخواست مجوز کار پس از فارغ التحصیلی باشید که به شما حق کار در کانادا تا پایان زمان اعتبار آن را می دهد.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر اکنون با ما تماس بگیرید

bottom of page