top of page

آزار و اذیت و خشونت خانگی

آزار و اذیت و خشونت خانگی چیست؟

خشونت خانگی یک مسئله جدی است که افراد بیشماری را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد. زنان، به ویژه، در معرض خشونت خانگی، اغلب توسط شرکای صمیمی یا اعضای خانواده خود، آسیب پذیر هستند. برای کسانی که در کشور خود خشونت خانگی را تجربه می کنند و به دنبال حمایت هستند، کانادا پناهندگی را به عنوان یک گزینه پیشنهاد می کند.

پناهندگی خشونت خانگی در کانادابرای افرادی که تجربه آزار جسمی، جنسی، یا عاطفی توسط شریک صمیمی یا یکی از اعضای خانواده در کشورشان را داشته‌اند، در دسترس است. برای واجد شرایط بودن برای پناهندگی، فرد باید نشان دهد که ترس موجهی از آزار و اذیت در کشور خود بر اساس جنسیت، گروه اجتماعی یا سایر زمینه های محافظت شده دارد.

روند درخواست پناهندگی خشونت خانگی در کانادا.

روند درخواست پناهندگی خشونت خانگی در کانادا می تواند چالش برانگیز باشد، زیرا افراد را ملزم به ارائه خدمات گسترده ای می کند.شواهد و مدارکبرای حمایت از ادعاهای خود. 

آنها باید نشان دهند که خشونتی که تجربه کرده‌اند شدید، ادامه دارد و کشورشان قادر نیست یا نمی‌خواهد از آنها محافظت کند. علاوه بر این، آنها باید شواهدی از موانع قانونی و اجتماعی ارائه دهند که آنها را از فرار از خشونت باز می دارد.

رویکرد کانادا به پناهندگی خشونت خانگی منحصر به فرد است، زیرا ماهیت خشونت مبتنی بر جنسیت را به رسمیت می شناسد و راهی را برای زنان فراهم می کند تا به دنبال حمایت باشند. 
دولت کانادا اذعان می کند که زنان برای فرار از خشونت خانگی با چالش های خاصی از جمله انگ اجتماعی، وابستگی اقتصادی و کمبود منابع مواجه هستند.

کانادا با ارائه پناهندگی به زنانی که خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند، این پیام را می‌فرستد که خشونت مبتنی بر جنسیت را جدی می‌گیرد و متعهد به حمایت از افرادی است که آسیب‌پذیرترین آنها هستند.

Persecution and domestic violence

چالش هایی که افراد در پروسه پناهندگی با آن مواجه هستند.

  • یکییکی از مهمترین موانع نیاز بهاسناد گسترده ای برای حمایت از ادعاهای آنها. بسیاری از افرادی که خشونت خانگی را تجربه می‌کنند ممکن است به اسناد لازم مانند گزارش‌های پلیس یا سوابق پزشکی برای ارائه شواهدی مبنی بر آزار و اذیت خود دسترسی نداشته باشند.
    با تجربه.

  • یکی دیگرچالش استعدم آگاهی و آموزشدر مورد خشونت خانگیپناهندگی در میان متقاضیان پناهندگی و ارائه دهندگان خدمات. بسیاری از افرادی که به دنبال پناهندگی هستند ممکن است ندانند که می توانند بر اساس خشونت خانگی واجد شرایط حمایت شوند و ارائه دهندگان خدمات ممکن است آموزش لازم برای کمک به آنها را نداشته باشند. 

 

در خاتمه، پناهندگی خشونت خانگی در کانادا محافظت مهمی برای افرادی است که خشونت مبتنی بر جنسیت را در کشور خود تجربه کرده اند.
به رسمیت شناختن خشونت خانگی توسط کانادا به عنوان نوعی آزار و شکنجه، گام مهمی در جهت رسیدگی به خشونت مبتنی بر جنسیت و محافظت از افرادی است که آسیب پذیرترین آنها هستند. 

bottom of page