top of page

آزار و اذیت و خشونت خانگی

آزار و اذیت و خشونت خانگی چیست؟

خشونت خانگی یک مسئله جدی است که افراد بیشماری را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار می دهد. زنان، به ویژه، در معرض خشونت خانگی، اغلب توسط همسر یا اعضای خانواده خود، آسیب پمی بینند. برای کسانی که در کشور خود خشونت خانگی را تجربه می کنند و به دنبال حمایت هستند، کانادا پناهندگی را به عنوان یک گزینه پیشنهاد می کند.

پناهندگی از طریق خشونت خانگی در کانادا. این روش برای افرادی که تجربه آزار جسمی، جنسی، یا عاطفی توسط شریک زندگی یا یکی از اعضای خانواده در کشورشان را داشته‌اند، در دسترس است. برای واجد شرایط بودن برای پناهندگی، فرد باید نشان دهد که ترس موجهی از آزار و اذیت در کشور خود بر اساس جنسیت، گروه اجتماعی یا سایر زمینه های محافظت شده دارد.

روند درخواست پناهندگی خشونت خانگی در کانادا

روند درخواست پناهندگی از طریق خشونت خانگی در کانادا می تواند بسیار چالش برانگیز باشد، زیرا افراد را ملزم به ارائه شواهد و مدارک گسترده برای حمایت از ادعای خود می کند. 

آنها باید نشان دهند که خشونتی که تجربه کرده‌اند شدید و ادامه دار است و کشورشان قادر نیست یا نمی‌خواهد از آنها در برابر آن محافظت کند. علاوه بر این، آنها باید شواهدی از موانع قانونی و اجتماعی ارائه دهند که آنها را از فرار از خشونت باز می دارد.

رویکرد کانادا به پناهندگی بر اساس خشونت خانگی ،منحصر به فرد است، زیرا ماهیت خشونت مبتنی بر جنسیت را به رسمیت می شناسد و راهی را برای زنان فراهم می کند تا به دنبال حمایت باشند. 
دولت کانادا اذعان می کند که زنان برای فرار از خشونت خانگی با چالش های خاصی از جمله انگ اجتماعی، وابستگی اقتصادی و کمبود منابع مواجه هستند.

کانادا با ارائه پناهندگی به زنانی که خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند، این پیام را می‌فرستد که خشونت مبتنی بر جنسیت را جدی می‌گیرد و متعهد به حمایت از افرادی است که بسیار آسیب پذیر هستند.

Persecution and domestic violence

چالش هایی که افراد در پروسه پناهندگی با آن مواجه هستند

  • یکی از مهمترین موانع در این نوع درخواست، نیاز به اسناد گسترده ای برای حمایت از ادعاهای پناهندگی در این زمینه است. بسیاری از افرادی که خشونت خانگی را تجربه می‌کنند ممکن است به اسناد لازم مانند گزارش‌های پلیس یا سوابق پزشکی برای ارائه شواهدی مبنی بر آزار و اذیتی که تجربه کرده اند  دسترسی نداشته باشند.

  • یکی دیگراز چالش ها،   کمبود یا فقدان آموزش و آگاهی کافی  در مورد پناهندگی بر اساس خشونت خانگی در میان درخواست کنندگان پناهندگی و حتی فعالین در این زمینه است. بسیاری از افرادی که به دنبال پناهندگی هستند ممکن است ندانند که می توانند بر اساس خشونت خانگی واجد شرایط حمایت شوند ومشاوران و خدمات دهندگان نیز ممکن است آگاهی و دانش  لازم برای کمک به آنها را نداشته باشند. 

 

در خاتمه، پناهندگی بر اساس خشونت خانگی در کانادا ، روش محافظتی مهمی برای افرادی است که خشونت مبتنی بر جنسیت را در کشور خود تجربه کرده اند.
به رسمیت شناختن خشونت خانگی توسط کانادا به عنوان نوعی آزار و شکنجه، گام مهمی در جهت رسیدگی به خشونت مبتنی بر جنسیت و محافظت از افرادی است که بسیار آسیب پذیرهستند. 

bottom of page