top of page
somali-family-hemmingford-e1519947384104_edited_edited_edited.jpg

دستورالعمل های مهم برای متقاضیان پناهندگی 

در اینجا اطلاعات مهمی در مورد تقاضا برای پناهندگی  در اختیار شما قرار میدهیم که لازم است حتما به آن توجه بفرمایید:

1- شما حق قانونی دارید که وکیلی برای نمایندگی از طرف شما، به خرج خود بگیرید، و وکیل انتخاب شده باید در تاریخ معین شده برای دادرسی شما حاضر باشد.
2- شما مسئول تهیه و ارائه مدارکی که تقاضای شما را برای پناهندگی  تأئید می نماید به سازمان حمایت از پناهندگان (RPD) از زیر بخش های سازمان مهاجرت و پناهندگی کانادا(IRB) 
می باشید.

نحوه تسلیم تقاضای  پناهندگی:

شما میتوانید تقاضای  پناهندگی  را به دو صورت ارسال کنید:

1- هنگام ورود به کانادا به افسر سازمان خدمات مرزی کانادا  Canada Border Services Agency (CBSA) در درگاه ورودی به کشور (فرودگاه، بندر دریائی يا مرز کانادا و ایالات متحده)

2- در خاک کانادا و آنلاین به اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا Immigration, Refugee and Citizenship Canada (IRCC)  

 

اگر هنگام ورود ، درخواست پناهندگی کنید، افسر مرزی  تصمیم خواهد گرفت که تقاضای شما را به  RPD یا بخش حمایت از پناهندگان ارجاع دهد یا خیر. پس از آن ، یک فرم تأئید ارجاع دریافت خواهید کرد که تقاضای شما به RPD ارجاع شده است. مدتی بعد، یک نامه دریافت میکنید که به شما تاریخ، محل و وقت دادرسی شما را اطلاع میدهد.

فرم اساس تقاضای پناهندگی (BOC):

هر متقاضی باید یک فرم اساس درخواست پناهندگی یا همان  Basis of Claim Form (BOC Form) را بهRPD بدهد.

اگر تقاضای خود را درخاک ارائه می دهید ، باید فرم  را هنگام سامیت درخواست پناهندگی،  به صورت آنلاین در پرتال مربوطه سازمان مهاجرت بارگزاری  کنید واین فرم و اطلاعات شما بعدا به سازمان پناهندگان منتقل می شود.

اگر تقاضای خود را هنگام ورود به خاک  کانادا، ارائه دادید افسر مرزی، فرم BOC را به شما میدهد تا
تکمیل نمائید. شما باید فرمBOC تکمیل شده را قبل از 15 روز تقویمی از تاریخ ارجاع به RPD به دفتر آنها ارائه
دهید.(این عدد ممکن هست برای افراد مختلف، متفاوت باشد)

 اگر فرم BOC  در  موعد مقرر ارائه نشود، باید درجلسه دادرسی مخصوصی حاضر شوید و علت عدم ارائه
بوقت فرم BOC را توضیح دهید. اگر در این دادرسی مخصوص حاضر نشوید یا توضیح قانع کننده ای ارائه ندهید، ممکن است تقاضای شما ملغی شده تلقی گردد. اطلاعات مربوط به تاریخ، وقت و محل این جلسه دادرسی مخصوص  را،  میتوانید در فرم تأئید ارجاع که در زمان ارائه تقاضای شما در محل ورودتان تکمیل شده بیابید.

..........

تعیین دادرسی

مدتی بعد شما یک نامه برای حضور در دادگاه را دریافت خواهید کرد که به شما تاریخ، وقت و محل دادرسی تان را اطلاع میدهد. اگر در
دادرسی حضور نیابید،  باید در یک جلسه دادرسی مخصوص حاضر شوید که علت عدم حضورتان را در دادرسی توضیح دهید.
اطلاعات مربوط به تاریخ، وقت و محل دادرسی مخصوص برای الغاء نیز در همان نامه برای حضور در دادگاه، موجود است. اگر در دادرسی
مخصوص حاضر نشوید یا توضیح مناسب برای عدم حضوردر دادرسی خود ارائه ندهید، تقاضای شما ممکن است ملغی قلمداد
شود. اگر آر پی دی تقاضای شما را ملغی قلمداد کند، شما برای ادامه تقاضای خود یا شروع تقاضای دیگری در آینده قبول
نخواهید شد.

دادرسی شما

مدت جلسه های دادرسی  معمولاً برای نصف روز یا صبح تا بعد از ظهر میباشند. دادرسی ها خصوصی و محرمانه میباشند. یک عضو آر
پی دی در جلسه دادرسی شما ، مسئولیت تصمیم گیری را خواهد داشت. عضو آر پی دی ، شخص تصمیم گیرنده ای است که آموزش های مخصوص در زمینه پناهندگی دیده است. دادرسی ها در حال حاضر به صورت آنلاین هستند.

در دادرسی شما، شما شهادت داده و به سئوالات  عضو(قاضی) و وکیل جواب خواهید داد.

اگر آی آر سی سی یا سی بی اس آ در دادرسی شما شرکت می کنند، نماینده وزیر نیز از شما سئوال خواهد کرد. اگر شما شاهد دارید، شاهدین شما نیز شهادت خواهند داد.

بعد از شهادت شما و شاهدین شما،  قاضی از شما یا وکیل تان خواهد پرسید چرا شما فکر می کنید که پناهنده کنوانسیون یا شخصی که احتیاج به حفاظت دارد می باشید:

  • شما یک پناهنده کنوانسیون تلقی میشوید وقتی که ترسی موجه و مستند از زجر و آزار در کشوری که شهروند آن هستید بر اساس نژاد، دیانت، شهروندی، عضویت در گروه های اجتماعی خاص یا عقاید سیاسی دارید.

  • شما یک پناهنده محتاج به حفاظت تلقی میشوید در صورتیکه اگر شمارا به کشوری که شهروند آن هستید بازگردانند، شخصاً 
    خطر مواجه شدن با شکنجه داشته یا در خطر مواجهه با رفتارو تنبیهاتی غیر عادی یا بی رحمانه خواهید بود.

رای قاضی

عضو سازمان پناهندگان یا همان فرد تصمیم گیرنده که اصطلاحا او را "قاضی " می نامیم، در مورد تقاضای شما تصمیم می گیرد وممکن است  در آخر دادرسی ،تصمیم اش را به شما بگوید یا اینکه صبر کند و تصمیم خود را با پست برایتان بفرستد. پس از آن، رای را به صورت کتبی  دریافت خواهید کرد که تصمیم و دلائل قبول یا رد تقاضای شما را ذکر خواهد کرد. اگر تقاضای شما رد شود، در رای همچنین ذکر می شود که شما میتوانید به بخش استیناف مهاجرت (آر ای دی) Refugee Appeal Division (RAD) کنید یا درخواست تجدید نظر به دادگاه فدرال دهید.

تغییر محل  دادرسی

 اگر تصمیم به نقل مکان دارید و می خواهید محل دادرسی خود را به شهری متفاوت تغییر دهید، باید کتباً درخواست
نمائید. شما میتوانید از فرمی برای این مقصد در وب سایت آی آر بی استفاده کنید:
 (http://www.cisr-irb-gc.ca/)

آر پی دی باید درخواست شما را حداقل 20 روز قبل از تاریخ دادرسی شما دریافت کند.  عضو آر پی دی تصمیم خواهد گرفت که درخواست تغییر محل شما را قبول می کند یا خیر – این امر اتوماتیک نیست. تا زمانی که شما تصمیمی در این مورد دریافت نکرده اید، باید با دفتری که در تأئید ارجاع شما ذکر شده در تماس بوده و مدارک را به آن دفتر بفرستید. اگر تاریخ دادرسی شما تعیین گردیده و جوابی قبل از آن تاریخ دریافت نکرده اید، باید به محل ذکر شده در تأئید ارجاع شما بروید و برای دادرسی خود آماده باشید. 

نکته: در حال حاضر تقریبا تمامی دادگاه ها به صورت آنلاین برگزار می شوند .

تغییر تاریخ یا وقت  دادرسی

اگر میخواهید که تاریخ یا وقت دادرسی خود را تغییر دهید، باید کتباً درخواست نمائید. آر پی دی باید درخواست شما را حداقل 3 روز کاری قبل از تاریخ دادرسی شما دریافت کند، مگر آنکه به دلیل پزشکی یا اورژانس باشد. آر پی دی فقط در شرایط خاصی، مثل دلائل پزشکی، یا شرایطی که از کنترل شما خارج است، با تغییر تاریخ یا وقت دادرسی شما موافقت میکند.

اگرجوابی قبل از تاریخ دادرسی تان دریافت نکردید، باید در دادرسی خود در تاریخ و وقت ذکر شده ، برای دادرسی تان حاضر باشید.

..............

گواهی پزشکی

اگر برای دادرسی خود حاضر نشوید یا درخواست تمدید زمان برای ارائه فرم بی او سی یا تغییر تاریخ، وقت یا محل دادرسی خود بعلل پزشکی بنمائید، باید گواهی پزشکی ارائه کنید. گواهی پزشکی باید واقعی بوده و تاریخ داشته و خواندنش آسان باشد، بوسیله یک دکتر (یا یک پزشک معتمد و صلاحیت دار) امضاء شده و در روی گواهی، اسم و آدرس پزشک باید چاپ شده یا مُهر گردد. گواهی پزشکی باید شامل تاریخی باشد که انتظار میرود شما قادر به دنبال کردن تقاضایتان نیستید و همچنین جزئیات شرایط پزشکی (توجه داشته باشید که اسم حالت پزشکی – یا مریضی – لازم نیست مشخص باشد) را ذکر نماید.

اگر مایل باشید فرم پزشکی را در وب سایت آی آر بی میتوانید استفاده کنید

دیگراطلاعات
مهم

اطلاعات مربوط به تماس با شما

اگر اطلاعات مربوط به تماس با شما تغییر کرد، باید فوراً به آی آر بی و آی آر سی سی و/ یا سی بی اس آ کتباً این تغییر را
اطلاع دهید.  اگر آر پی دی یا سازمان پناهندگان، تقاضای
شما را ملغی تلقی نماید، شما اجازه ادامه تقاضای خود یا ارائه تقاضای دیگری در آینده نخواهید داشت.

برای اطلاعات بیشتر، لطفاً راهنمای متقاضی Claimant’s Guide را بررسی نمائید یا با یکی از ادارات  در آدرس های ذیل تماس بگیرید:

دفاتر سازمان پناهندگی

منطقه شرق

مونترال

مجتمع گای-فاورو

200 بلوار رنه لوسک.

غرب

East Tower, Room 102 Montreal, Quebec H2Z 1X4 تلفن: 514-283-7733یا

1-866-626-8719

فکس: 514-283-0164

منطقه مرکزی

تورنتو

74 Victoria Street, Suite 400 Toronto, Ontario M5C 3C7 تلفن: 416-954-1000

فکس: 416-954-1165

منطقه غرب

Vancouver 

300 خیابان جورجیا غربی،

سوئیت 1600

ونکوور، BC V6B 6C9

تلفن: 604-666-5946 یا

1-866-787-7472

فکس: 604-666-3043

کلگری

225 Manning Rd. شمال شرقی، طبقه 2

کلگری، آلبرتا T2E 2P5

تلفن: 403-292-6620 یا

1-855-504-6764

فکس: 403-292-6131

bottom of page